Scroll
Bekijk
Swipe

Voorzorg & nazorg

Om ervoor te zorgen dat jouw gietvloer optimaal bestand is tegen intensief gebruik zijn er essentiële punten die we even moeten bespreken.

Belangrijke voorbereidingen voor jou als klant voor een succesvol eindresultaat:

 • Voorbereiding van de woning voor optimaal resultaat: Om ervoor te zorgen dat het werk perfect wordt uitgevoerd, is het belangrijk dat het stucwerk volledig droog is en voorzien is van muurverf voordat we beginnen. De luchtvochtigheid in de woning mag 40-65% zijn. (normale waarde)
 • Schone en geschikte werkomgeving: De werkvloer dient leeg, droog, schoon en stofvrij te zijn, inclusief dorpels en raamkozijnen, voor een optimale werkomgeving.
 • Tijdelijke deurverwijdering voor gemak: Om ons werk efficiënter te kunnen uitvoeren, dienen de binnendeuren tijdelijk verwijderd te zijn.
 • Voldoende verlichting voor kwaliteit: Om de beste resultaten te garanderen, zorgen voor voldoende verlichting in elke ruimte.
 • Planning na vloerafwerking: Keuken, plinten en interieurwerk worden na het aanbrengen van de vloer geplaatst.
 • Ideale werkomstandigheden voor ongehinderd werk: Om ons werk soepel en zonder onderbrekingen uit te kunnen voeren, vragen we om ervoor te zorgen dat tijdens onze werkzaamheden niemand aanwezig is in de woning en er geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voorwaarden ondergrond

 • De ondergrond moet schoon, droog, vast, draagkrachtig zijn. De vloer moet bouwkundig tegen optrekkend (capillair) vocht zijn beschermd.
 • Dilatatie- en bouw-constructieve voegen dienen in elke bekledingslaag te worden aangehouden.

 

Wij wijzen je erop dat Pepijn niet aansprakelijk kan worden gesteld voor doortekening en/of schade als gevolg van beweging/werking in de bestaande ondergronden of aangebrachte bekledingslagen.

Restvochtwaarden ondergrond

 • Zand/cementdekvloer/beton/cementgebonden ondergrond:
  • zonder vloerverwarming 2,0 CM%
  • met vloerverwarming 1,8 CM%
 • Anhydriet:
  • zonder vloerverwarming 0,5 CM%
  • met vloerverwarming 0,3 CM%

Vochtmetingen

2 weken voor aanvraag van Pepijn’s werkzaamheden doen we het eerste meetmoment. Als deze meeting groen licht geeft maken we de planning definitief, indien dit niet het geval is dan plannen we een nieuw meetmoment.

 

Doorgaans zijn er 1 a 2 meetmomenten nodig – mochten er meer dan twee meetmomenten nodig zijn worden deze kosten in rekening gebracht.

 

In het geval van een ondergrond welke niet op tijd droog is om te kunnen starten met de werkzaamheden, zullen wij een nieuwe datum afspreken passend binnen onze planning.

Algemene eisen aan vloerbekleding op vloerverwarming of vloerkoeling:

Bij de aanwezigheid van vloerverwarming dient het systeem (vooraf en na plaatsing van de betreffende bekledingslagen), volgens de opstookprocedure van de fabrikant te worden opgestart maar tijdens de uitvoering van alle bekledingswerkzaamheden te zijn uitgeschakeld. Tijdens najaar en winter kan het zijn dat het noodzakelijk is om de vloer een oppervlaktetemperatuur te geven van 20 graden.

 

Indien er sprake is van een in situ aangebrachte vloerverwarming/vloerkoelingsysteem  (sleuven frezen/ingefreesde vloerverwarming) dan moeten de sleuven met een geschikt materiaal worden gesloten en de vloer volledig worden geëgaliseerd met een laagdikte van minimaal 4 mm. De ondergrond moet droog zijn, ook voor het dichtzetten van sleuven en egaliseren.

Noodzakelijke weetjes ná aanvang van de werkzaamheden:

 • Na de laatste UV-coating/laklaag mag de vloer direct belast worden
 • Afdekken van de nieuwe gietvloer mag na 24 uur
 • Er mag geen tape geplakt worden op de nieuwe gietvloer
 • De eerste 10 dagen dient de vloer vrijhouden van modder, bij vervuiling direct schoonmaken
 • Kleurstalen kunnen afwijken van kleur en structuur ten opzichte van de opgeleverde gietvloer

 

Oplevering:

De oplevering doen we samen – dit is het moment om het einderesultaat samen te bekijken. Pepijn zal de complete onderhoudsset voor jouw nieuwe gietvloer overhandigen en je de laatste tips geven voor het beste onderhoud.

 

Onderhoud:

Dagelijks/wekelijks regulier onderhoud van de vloer, stofvrij en schoon maken met een milde reiniger (aanwezig in de onderhoudsset).

 

Kies voor vloerbescherming op jouw meubels om bij te dragen aan de duurzaamheid van jouw vloer
Laat vervuiling niet te lang liggen.
Wees voorzichtig met rubber (weekmakers), bijtende reinigingsmiddelen, poreuze potten en vazen welke vocht doorlaten. Dit kan vlekvorming geven op de laklaag. Per type vervuiling zijn er verschillende producten aanwezig in de onderhoudsset.

 

Reparaties:

Reparaties aan gebruikssporen zijn mogelijk, echter kunnen kleurverschil geven. Daarnaast is het mogelijk om via een extern bedrijf middels airbrush de reparatie nagenoeg onzichtbaar te maken.

5 jaar garantie

Als vanzelfsprekend krijg je garantie op je nieuwe gietvloer van Pepijn. Onderstaande punten vallen binnen de garantie.

 

 • Kleurvast
 • Waterdicht
 • Krasvast
 • Scheurvorming in gietvloerlaag

Buiten garantie

Sommige zaken kunnen wij niet garanderen, omdat we hier simpelweg geen invloed op hebben. Onderstaande punten vallen dan ook buiten de garantie.

 

 • Scheurvorming in de ondergrond
 • Onvoldoende onderhoud en vervuiling